Abonament "Śladów" -Cegiełka 80 zł

Roczna prenumerata dwumiesięcznika “Ślady” zawiera 6 egzemplarzy, które będą wysyłane do Ciebie zaraz po ukazaniu się kolejnego numeru.

Twoja dotacja zostanie przekazana wprost do Stowarzyszenia Ślady Obecności jako wsparcie jego działań.

80
Kim jesteś Darczyńco?
W komentarzu podaj adres wysyłki oraz tytuł cegiełki.
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 80zł