Jaką kwotę chcesz przekazać

Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Oto szczegóły Twojej cegiełki:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Darowizna ogółem

Suma darowizn: 100,00zł